;)

ملال پاریس و برگزیده‌ای از گل های بدی

#بخشی_از_کتاب📙 باید همیشه مست بود. همه چیز در این است. یگانه مطلب این است، تا بار هولناک زمان را که شانه‌های شما را درهم می‌شکند و پشت شما را خم می‌کند، احساس نکنید، باید همواره مست باشید. از چه؟ از شراب، از شعر، از تقوی، هرگونه دلخواه شماست. اما مست شوید... و اگر گاهی، بر پلکان قصری، یا بر علف سبز گودالی، یا در غربت اندوه بار اتاق تان، بیدار شدید و دیدید که مستی کاهش یافته یا از سرتان پریده، بپرسید؛ از باد، از موج، از ستاره، از پرنده، از ساعت، از هرچه می گریزد، از هرچه می نالد، از هرچه می‌چرخد، از هرچه سرود می خواند، از هرچه سخن می گوید، بپرسید چه وقت است؟ و باد، موج، ستاره، پرنده، ساعت به شما پاسخ خواهند داد: «وقت آن است که مست شوید! برای آن که بردهٔ ذلیل زمان نباشید مست شوید، پیوسته مست باشید! از شراب، از شعر، یا از تقوی، هرگونه دلخواه شماست.» ملال پاریس و برگزیده‌ای از گل های بدی #شارل_بودلر
/ 0 نظر / 47 بازدید